آناتومی ستون فقرات

خمیدگی های ستون فقرات

خمیدگی های ستون فقرات - دکتر صباغانستون فقرات انسان دارای انحناهایی طبیعی است. وقتی به پشت نگاه می کنید ، ستون فقرات باید مستقیم و عمود بر لگن باشد. با این حال ، هنگامی که از طرفین به بدن نگاه کنید منحنی هایی خواهید دید که این منحنی ها برای حفظ تعادل طراحی شده اند .که برای ایجاد یک شکل “S” مانند دارای دو منحنی متناوب است: در گردن و کمر ، به طور معمول خمیدگی درونی یا لوردوز وجود دارد. در قسمت قفسه سینه ، انحنای بیرونی وجود دارد كه با نام كایفوز شناخته می شود. این منحنی ها به طور معمول تعادل یکدیگر را برقرار می کنند به طوری که وقتی بیمار ایستاده است  سر در راستای لگن قرار دارد که ایستادن در این موقعیت تأثیر نیروی جاذبه را به حداقل می رساند و هنگام حرکت یا راه رفتن از کمترین انرژی استفاده کنیم.

 هفت مهره آن گردنی ” C “، دوازده مهره پشت ( قفسه سینه ) ” T ” و پنج مهره آن در کمر “L ” هستند.

تعداد مهره های هر بخش

ساختار مهره های ستون فقرات

ساختار مهره های ستون فقرات - دکتر صباغان تمام مهره های ستون فقرات ساختاری مشابه به یکدیگر دارند. اما تفاوت هایی مانند اندازه , شکل  میان مهره ها مشاهده می شود . یک مهره ستون فقرات شامل بخش های زیر می باشد :

 1- تنه مهره که ضخیم و دیسک مانند می باشد  و در  قسمت جلو یی مهره ستون فقرات قرار دارد و قسمتی می باشد که وزن را تحمل می کند. سطح بالایی و پائینی مهره ستون فقرات زبر می باشد تا دیسکهای بین مهره ای بتوانند به مهره ها متصل شوند . در بخش جلوئی و جانبی تنه , سوراخ عروق خونی قرار می گیرد.

 

 

 2- پایه (pedicle) که از تنه مهره ستون فقرات به طرف پشت امتداد می یابد . پایه ها به تیغه های استخوانی متصل می گردند که آنها از قسمت پشت به یکدیگر متصل شده و زائده خار مانندی را به وجود می آورد . که مجموعه پایه ها و تیغه های استخوانی را قوس مهره ای می نامند. که در بین خود کانال نخاعی را به وجود می آورند. از روی هم قرار گرفتن این کانالها  , کانال کاملی به وجود می آید که نخاع در درون آن جای می گیرد . قسمتهای بالائی و پائینی پایه ها به شکلی به تنه متصل هستند که وقتی به طور مرتب روی ستون مهره ها قرار گیرند مجاریی در طرفین خود ایجاد می کنند . این مجاری  محل عبور ریشه های اعصاب نخاعی می باشند .

 3- از  این قوس مهره ای هفت ( 7 ) زائده خارج می شود . در محل اتصال پایه و تیغه، زائده عرضی به طرفین مهره امتداد می یابد . همچنین , زائده دیگری به نام زائده خاری به طرف پشت امتداد می یابد . این سه زائده محل اتصال عضلانی می باشد . وظیفه 4 زائده باقی مانده تشکیل مفصل فاست با مهره های دیگر است . دو زائده بالائی با زوائد پائینی مهره بالائی و دو زائده پائینی با زوائد بالائی مهره های پائینی مفصل می شوند . اکنون قسمتهای مختلف ستون مهره ای را بررسی می کنیم .

مفاصل

ناحیه اتصال بین دو استخوان مفصل نام دارد. ستون فقرات ما ازمفصل ستون فقرات مفاصل متعدد در هر سطح تشکیل شده است و بسیاری از این مفاصل در ستون فقرات مفاصل سینوویال هستند. مفاصل سینوویال رایج ترین و متحرکترین نوع مفصل در بدن ما است. اتصالات سینوویال دارای یک کپسول مشترک در اطراف سطوح استخوانی مفصل بوده و  مایع سینوویال روان کننده درون کپسول مفصل است.

هر سطح از ستون فقرات شما از سه مفصل تشکیل شده است. در قسمت پشتی دو مفصل فاست وجود دارد و یک دیسک بزرگ در قسمت جلویی. این سه پایداری فوق العاده ای را ایجاد می کنند ، از تمام وزن شما و حتی بالاتر هم پشتیبانی می کنند و به شما امکان حرکت در همه جهات را میدهند. مهره ها بالای یکدیگر قرار دارند و توسط دیسک های بین مهره ای جدا می شوند . دو مهره اول گردن یک استثنا هستند و دیسک بین مهره ای ندارند.

مهره های ستون فقرات گردنی (سرویکال)

مهره های گردنی ستون فقراتهفت مهره گردنی به نام C1-C7 وجود دارد که برای انعطاف پذیری و حرکت طراحی شده اند.

دو مهره اول گردن  بسیار تخصصی هستند که به ما امکان می دهند سر خود را از یک طرف به طرف دیگر بچرخانیم. اولین مهره گردن رحم (C1) اطلس نامیده می شود و به درستی به نام خدای یونانی اطلس “ atlas “ نامگذاری شده است که جهان را بر روی شانه های خود حمل میکند . این استخوان  بر روی مهره دوم گردن (C2) قرار دارد.

دومین مهره گردن  (C2) محور”axis” نامیده می شود زیرا  سر و C1 روی آن می چرخد. مهره C1 جمجمه را به ستون فقرات گردنی وصل می کند. این دو مهره آناتومی متفاوت از بقیه ستون فقرات دارند. مهره C1 مانند حلقه ای تشکیل می شود که در بالای C2 قرار دارد. مهره C2 دارای دستگیره استخوانی است که در قسمت جلوی حلقه مهره C1 قرار می گیرد.

این دستگیره استخوانی زائده odontoid یا dens نامیده می شود. توسط رباط عرضی در قسمت جلوی حلقه مهره C1 نگه داشته میشود. در حالی که ستون فقرات گردن رحم بسیار انعطاف پذیر است ، همچنین در معرض خطر بیشتر در معرض آسیب ناشی از حرکات ناگهانی شدید است ، زیرا پشتیبانی عضلانی کمتری دارد.

مهره های ستون فقرات پشتی (توراسیک)

مهره های سینه ایی ستون فقرات - دکتر صباغان

دوازده مهره سینه به نام T1-T12 وجود دارد که مخصوص ثبات است. کمک کننده به محافظت از اندامهای حیاتی قفسه سینه می باشد. و با هر دنده مفصل می شود تا قفس سینه ایجاد شود. هر دنده به طور محکم به هر سطح از ستون فقرات قفسه سینه متصل می شود. ستون فقرات توراسیک  دارای دیسک های نسبتاً باریک می باشند.

مهره های ستون فقرات کمری (لومبار)

معمولاً پنج مهره کمری به نام L1-L5 وجود دارد که برای تحمل وزن طراحی شده است.که ممکنن است در بعضی افراد ، چهار یا شش مهره کمری باشد. در بعضی موارد یکی از استخوان های ساکروم ، پایه ستون فقرات ، به جای ساکروم ، به عنوان مهره تشکیل می شود. به این حالت مهره گذرا (یا ششم) گفته می شود و صرفاً ناهنجاری استخوانی است.

 مهره های ستو فقرات کمر بزرگترین مهره های می باشند که برای نگه داشتن وزن ( حتی بیشتر ) طراحی شده است. کانال ستون فقرات کمری نیز بزرگترین کانال می باشد که فضای بیشتری را برای اعصاب فراهم می کند.

استخوان خاجی (ساکروم) و دنبالچه(کوکسیس)

ساركوم از پنج مهره قفل شده  تشکیل شده است كه يك استخوان واحد را تشكيل مي دهند. ساکروم مانند مثلث معکوس با پایه در قسمت بالا شکل گرفته است. به عنوان گُوِه بین دو استخوان لگن ایلیاک عمل می کند. در هر دو طرف لگن ، ساکروم با ایلیوم از طریق مفاصل ساکرولیلیک مفصل می شود.در قسمت انتهایی ساکروم استخان کوچک دنبالچه قرار میگیرد.

مفصل ساکروایلیاک (SI)

مفصل ساکروایلیاک

مفصل ساکروایلیاک (SI) یک مفصل باتحمل وزن بالا در لگن است که ساکروم و لگن را به هم متصل می کند. همانطور که در تصویر نشان داده شده است  در هر طرف ساکروم یک مفصل ساکروایلیاک وجود دارد، که این مفصل توسط رباط های  قوی تقویت می شود. هر دو مفصل به عنوان یک  واحد به منظور انتقال نیروهای فوقانی بدن و جذب شوک برای ستون فقرات با یکدیگر حرکت می کنند. مقدار کمی حرکت در این مفصل وجود دارد تا بتواند الگوی راه رفتن در حرکات طبیعی انسان را فراهم کند. درست مانند سایر مفاصل بدن ، این مفصل می تواند ملتهب و ناپایدار شود و اختلال در عملکرد ایجاد کند.

دیسک بین مهره ای

دیسک بین مهره ای رباط قوی است که مهره ها را به یک دیگر متصل می کند. دیسک ها بالشتک هایی برای جذب شوک بین هر مهره ستون فقرات هستند. که از سه ساختار اساسی تشکیل شده اند:  آنولوس فیبروزوس، هسته پالپوس و صفحات انتهایی مهره. هر سه ساختار دیسک از ترکیب درصدهای مختلف پروتئوگلیکان (پروتئین هایی که آب را به هم وصل می کنند) ، کلاژن (پروتئین اصلی در بافت همبند) و آب ساخته می شوند. ترکیب های مختلف عملکردهای متفاوتی ایجاد می کنند. همه این خصوصیات باعث می شود که دیسک، منحصر به فرد و بسیار تخصصی باشد.

دیسک های ستون فقرات به دلیل نیاز به جذب شوک اندازه شان از گردن به کمر افزایش پیدا میکند.  رباط های خاص دیسک  دقیقاً مانند رباط های زانو و رباط های شانه عمل می کنند. آنها به ستون فقرات اجازه می دهند تا حرکت کنیم و بتوانیم به جلو ، عقب و یا پهلو خم شویم. درست مانند سایر رباط ها، دیسک ها نیز می توانند آسیب ببینند.

دیسک بین مهره ایی

دیسک بین مهره ای برای تأمین پایداری ستون فقرات و بالانس مناسب ، تحمل نیروهای شوک فشاری و ایجاد حرکت بین استخوان های مهره ای ضروری است. دیسک بین مهره ای یک بافت بدون عروق خونی است ، به این معنی که به طور طبیعی خونرسانی ندارد. مویرگهای جسم مهره ها دیسک را با انتشار مواد تغذیه می کنند. بنابراین تغذیه دیسک وابسته به خون رسانی  استخوان های مهره است.

نخاع و اعصاب

نخاع و اعصابنخاع سیستم عصبی را از تمام بدن به مغز متصل می کند. نخاع از طریق سوراخی در پایه جمجمه به نام foramen magnum از مغز خارج می شود. نخاع و اعصاب از ستون فقرات گردن به پایین ترین نقطه ستون فقرات یعنی ساکروم می رسند. اعصاب نخاعی در هر مهره از سوراخ بین مهره ها خارج می شوند. دو اعصاب از هر مهره خارج می شوند ، یکی در سمت چپ و دیگری در سمت راست. .  اعصابی که از گردن خارج می شوند به اندام فوقانی و اعصابی که از کمر خارج می شوند به اندام تحتانی می رسند. الگوی مشخص حسی که هر عصب از آن استفاده می کند ، درماتوم یا الگوی پوستی نامیده می شود.