ارسال مدارک پزشکی

مدارک خود مانند عکس MRI و یا نتایج آزمایش خود را همراه با تکمیل فرم زیر ارسال نمایید
  • فرمت قابل قبول فایل: jpg, jpeg, png, gif.