دکتر_سعید_صباغان

دکتر سعید صباغان

دانش آموخته دکترای حرفه ای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1382 

رتبه 26 آزمون پذیرش دستیار تخصصی کشور سال 1384 

فارغ التحصیل ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با  رتبه 6 کشوری آزمون بورد تخصصی در سال 1389

فعالیت بعنوان متخصص ارتوپدی در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی(بجنورد) و انجام بیش از 4000 عمل جراحی ارتوپدی از سال 1389 تا 1393 

فارغ التحصیل فلوشیپ ستون فقرات در سال 1394 

فعالیت بعنوان استادیار و جراح ستون فقرات از سال 1395 در بیمارستان شفا یحیائیان تهران (دانشگاه علوم پزشکی ایران) 

انجام بیش از 2500 عمل  جراحی ستون فقرات ( اغلب جراحی های پیچیده و رویژن ) در مراکز دانشگاهی ( بیمارستان شفا یحیائیان ) و خصوصی(محب مهر)

ارائه مقالات و سخنرانی های متعدد در مجلات و کنگره های داخلی و بین المللی.

سوابق تحصيلی دانشگاهی:

سوابق خدمت دانشگاهی:

سمت: متخصص ارتوپدی از سال 1389 الی 1393

مرتبه دانشگاهی: استادیار 

سمت: متخصص ارتوپدی – جراح ستون فقرات

مقالات در نشريات معتبر:

نوع مقاله: مقاله کامل

نام نشریه: Shafa orthopedic journal

محل انتشار: ایران

تاریخ انتشار: 2016

نوع مقاله: مقاله کامل

نام نشریه: Shafa orthopedic journal

محل انتشار: ایران

تاریخ انتشار: 2016

نوع مقاله: مقاله کامل

نام نشریه: Shafa orthopedic journal

محل انتشار: ایران

تاریخ انتشار: 2017

نوع مقاله: مقاله کامل

نام نشریه: Shafa orthopedic journal

محل انتشار: ایران

تاریخ انتشار: 2017

نوع مقاله: مقاله کامل

نام نشریه: Razavi International Journal of Medicine 

محل انتشار: ایران

تاریخ انتشار: 2018

نوع مقاله: مقاله کامل

نام نشریه: Archives of Bone and Joint Surgery

محل انتشار: ایران

تاریخ انتشار: 2018

نوع مقاله: مقاله کامل

نام نشریه: Archives of Bone and Joint Surgery

محل انتشار: ایران

تاریخ انتشار: 2019

نوع مقاله: مقاله کامل

نام نشریه: Journal of Research in Orthopedic Science

محل انتشار: ایران

تاریخ انتشار: 2019

نوع مقاله: مقاله کامل

نام نشریه: Archives of Bone and Joint Surgery

محل انتشار: ایران

تاریخ انتشار: 2019

نوع مقاله: مقاله کامل

نام نشریه: Journal of Research in Orthopedic Science

محل انتشار: ایران

تاریخ انتشار: 2019

نوع مقاله: مقاله کامل

نام نشریه: Minerva Ortopedicae Traumatologica

محل انتشار: ایتالیا

تاریخ انتشار: 2012

طرح تحقیقاتی:

بررسي نتايج درمان شكستگي بسته خارج مفصلي همزمان فمور و تيبيادر يك سمت بدن بالغين با دو روش ميخ داخل كانال و پلاک گذاري در بخش ارتوپدي بيمارستان امام رضا(ع) و شهيد كامياب از سال 1385 الی 1388

سخنرانی در مجامع علمی و بين المللی

موضوع گزارش يا سخنرانی: TREATMENT OF CERVICAL DISC DISEASE

تاريخ: 94/4

موضوع گزارش يا سخنرانی: Management of Intraoperative Neuromonitoring Dysfunction during Spine Surgery

تاريخ: 95/7

موضوع گزارش يا سخنرانی: Influence of lower limb discrepancy on spinopelvic parameters

تاريخ: 95/11

موضوع گزارش يا سخنرانی: Strategies to neuromonitoring alerts during 3-column spinal osteotomies

تاريخ: 96/08

موضوع گزارش يا سخنرانی: Surgical approach to spondylolysis & spondylolistesis in elite athletes

تاريخ: 96/12

موضوع گزارش يا سخنرانی: Osteochondroma in spine

تاريخ: 97/03

موضوع گزارش يا سخنرانی:  EOS imaging in spine

تاريخ: 97/08

موضوع گزارش يا سخنرانی: Adult idiopathic scoliosis

تاريخ: 97/12

موضوع سخنرانی یا گزارش: Knee – spine syndrome

تاریخ: 98/2

موضوع سخنرانی یا گزارش: Spino _ pelvic Dissociation

تاریخ: 98/3

موضوع سخنرانی یا گزارش: (Correlation Between Pelvic,Lumbar &Thoracic Spine ( roussouly classification

تاریخ: 98/08

عضويت و همكاری در هيئت تحريره و داوری مجالت معتبر علمی:

سوابق تدريس در دانشگاه های علوم پزشکی

مدت زمان: 8 ترم تحصیلی (1389 – 1393)

نام درس: ارتوپدی

نوع درس: نظری و بالینی

مدت زمان: 9 ترم تحصیلی (1393 – هم اکنون)

نام درس: ارتوپدی

نوع درس: بالینی

مدت زمان: 5سال (1393 – 1398)

 

نام درس: ارتوپدی

نوع درس: آموزش رزیدنت های ارتوپدی

مدت زمان: 4سال (1394 – 1398)

 

نام درس: ستون فقرات

نوع درس: آموزش فلو های جراحی ستون فقرات

سوابق اجرایی:

  • معاون پژوهشی بیمارستان شفاء یحیائیان از سال 97
  • معاون پژوهشی و عضو شورایعالی مرکز تحقیقات  بازسازی استخوان و مفاصل دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال 97

علائق حرفه ای: با تجربه حدود 2500 عمل جراحی ستون فقرات (اغلب دفورمیتی پیچیده و رويژن)

  • اصلاح دفورمیتی های پیچیده ستون فقرات اطفال و بالغین
  • انجام اوستئوتومی های سه ستونی ستون فقرات(PVCR,APVCR,PSO)
  • انجام جراحی مجدد(رويژن) و اصالح بالانس ساژيتال و کرونال 
  • کاربرد و تفسیر نورومانیتورينگ در جراحی های پیچیده ستون فقرات