کیفوپلاستی چیست؟

اشخاصی که دچار  پوکی استخوان و یا استئوپوروز بوده همیشه در خطر شکستگی های مرضی یا پاتولوژیک در ستون مهره می باشند. مهره های ستون فقرات که بر اثر پوکی استخوان ترد و شکننده شده اند زیر فشار وزن قسمت های بالایی خرد شده و در خودشان فرو میروند. که این خرد شدگی مهره ها موجب شده ستون فقرات به تدریج به سمت جلو قوس بردارد. قد خمیده ای که بعضی از افراد مسن دارند به علت همین روند ایجاد میشود. که این قد خمیده میتواند مشکلات عدیده ای را هم مانند کمردرد، اختلال در خوابیدن، اشکال در کارآیی ریه و دستگاه گوارش برای آنها ایجاد کند.

کیفوپلاستی ( یاکایفوپلاستی  Kyphoplasty ) میتواند شکل مهره  تغییر شکل یافته را تا حدی به حالت قبل برگرداند.

ساختار مهره های ستون فقرات - دکتر صباغان

آناتومی ستون مهره ها

تنه مهره که ضخیم و دیسک مانند می باشد  و در  قسمت جلو یی مهره ستون فقرات قرار دارد و قسمتی می باشد که وزن را تحمل می کند. سطح بالایی و پائینی مهره ستون فقرات زبر می باشد تا دیسکهای بین مهره ای بتوانند به مهره ها متصل شوند .

 در بخش جلوئی و جانبی تنه , سوراخ عروق خونی قرار می گیرد. 

کیفوپلاستی

کیفوپلاستی یک تکنیک کم تهاجمی پیشرفته با  خطرات کمتر ناشی از نشت سیمان و ترمیم بهتر ارتفاع ستون مهره ها است که شامل ایجاد یک حفره در مرکز تنه مهره ای بوسیله  بالون قابل اتساع می باشد که از طریق سوزن وارد مهره شده تا ارتفاع مهره را افزایش دهد و  به حالت عادی باز گرداند.

سپس سیمان به درون آن تزریق می گردد البته با فشار کنترل شده و بسیار کم انجام می گردد. این روش فیکس کردن شکستگی می تواند ارتفاع از دست رفته را جبران کند به طوری که بتواند انتقال وزن از یک مهره به مهره دیگر انجام گیرد.

عمل کیفوپلاستی چگونه انجام میشود؟

برای انجام این عمل بیمار با بی حسی موضعی به شکم بر روی تخت جراحی خوابانده میشود. سپس جراح با کمک فلوروسکوپ و از طریق شکاف پوستی کوچکی (حدود 5 میلی متر) که در پشت کمر ایجاد میکند سوزن بلندی (سوزن جمشیدی) را به درون جسم مهره فرو میکند. سپس با خارج کردن سوزن لوله خاصی که روی آن بالون کوچکی قرار گرفته را از طریق سوراخ ایجاد شده به درون جسم مهره فرستاده و بالون را با مواد حاجب باد میکنند. با اتساع بالون جسم مهره دوباره به شکل اولیه خود بازمیگردد. سپس جراح با خالی کردن باد بالون آن را از مهره خارج میکند و از طریق همان سوراخ ایجاد شده، ماده خاصی به نام سیمان استخوانی (پلی متیل متاکریلات) را که به شکل خمیر بوده به درون حفره ای که با اتساع بالون در جسم مهره ایجاد شده میفرستد. این سیمان استخوانی در عرض چند دقیقه سفت و سخت شده و موجب میشود شکل مهره در حالت تصحیح شده باقی بماند.

نحوه انجام کایفوپلاستی و تزریق سیمان استخوانی
نحوه انجام عمل کایفوپلاستی

عوارض درمان شکستگی فشاری با کیفوپلاستی

  • نشت سیمان استخوان
  • پایداری یا تشدید درد
  • تشکیل آمبولی ریوی
  • عفونت

متن سربرگ خود را وارد کنید

همچنین در زیر می توانید نتیجه عمل یک بیمار با کایفوپلاستی را مشاهده کنید